Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Καλωσήρθατε στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Transcare!

Ο στόχος αυτής της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι η δημιουργία Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) για το υγειονομικό προσωπικό και τους παρόχους υγείας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό υλικό που θα διαμορφωθεί στα πλαίσια του έργου Transcare, βασισμένο σε συνεργατικές μαθησιακές προσεγγίσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα εκπαιδευόμενα θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε μια μελέτη περίπτωσης που θα προσομοιώνει την καθημερινή ρουτίνα ενός κλινικού περιβάλλοντος. Όσα άτομα ολοκληρώσουν επιτυχώς το MOOC θα λάβουν πιστοποιητικό.