Καλωσήρθατε στο

Πρόγραμμα Transcare

Το έργο Transcare «Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόµων στις υπηρεσίες υγείας» αποτελεί ένα διετές πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούµενο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 – 2020). Σκοπός του έργου Transcare είναι να διαμορφώσει ένα καλύτερα ενημερωμένο ιατρικό περιβάλλον για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, εκπαιδεύοντας το υγειονομικό προσωπικό και τους παρόχους υγείας για τα δικαιώματα και τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης των τρανς ατόμων, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων εστιάζοντας στα υφιστάμενα κενά σε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο, προτείνοντας πολιτικές δράσεις. Το Trasnscare αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση υγειονομικού προσωπικού και των παρόχων υγείας, καθώς και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις, κατανοώντας την ποικιλομορφία, δημιουργώντας ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης προς όλες, όλους και όλα ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή/και την έκφραση φύλου.

Untitled-1

NΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ερωτηματολόγιο Διαδικτυακής Έρευνας για το έργο Transcare

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή έρευνα που διοργανώνεται στα πλαίσια του διοργανώνεται στα πλαίσια του έργουTranscare «Improving access to […]

Πρόσκληση συμμετοχής την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση ‘National Info Day’ του Ευρωπαϊκού προγράμματος Transcare

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Transcare σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση ‘National Info Day’ του προγράμματος, η οποία […]

Πρώτη Στρογγυλή Τράπεζα

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Ευρωπαϊκό Προγράμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 […]