Σχετικά

Transcare: Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας

Το έργο Transcare: Improving access to healthcare for transgender individuals/Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας με αριθμό έργου 881952, αποτελεί ένα διετές πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 – 2020) με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ασφαλή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα. Συντονιστής της κοινοπραξίας και της υλοποίησης του έργου είναι το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η κοινοπραξία του προγράμματος αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, τη Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή – Red Umbrella Athens, το Orlando LGBT+, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής – HelMSIC, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τη ReadLab – Research Innovation & Development Lab.

Τα τρανς άτομα βιώνουν σημαντικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας, γεγονός που έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και τη φροντίδα της υγείας τους. Αναγνωρίζοντας τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και τη λανθασμένη προσέγγιση και παροχή υπηρεσιών υγείας προς αυτά, η οποία παραβιάζει τα δικαιώματά τους, γεννήθηκε η ιδέα του Transcare. Πρόκειται για ένα έργο που συνσχεδιάστηκε από ακαδημαϊκούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους της ιατρικής κοινότητας, με σκοπό να αναδεικνύει και να εμπλέκει στις δράσεις του εκπροσώπους της ομάδας στόχου και να διασφαλιστεί η πιο συμπεριληπτική και αποδοτική υλοποίησή του. Απώτερος σκοπός της κοινοπραξίας είναι οι υγειονομικοί να έρθουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με την πραγματικότητα και τις ανάγκες των τρανς ατόμων και να εφοδιαστούν με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, εξασφαλίζοντας το κλίμα εμπιστοσύνης που απαιτεί κάθε σχέση ιατρού-ασθενούς.

Οι βασικές δράσεις του έργου:

  • Εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε δομές υγείας της χώρας μας. Σκοπός μας είναι να αντλήσουμε στοιχεία για την εξοικείωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με την ποικιλομορφία της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, αλλά και να καταγράψουμε και να αναδείξουμε την εμπειρία των τρανς ατόμων από την επαφή τους με τις υπηρεσίες υγείας.
  • Με βάση τα δεδομένα αυτά θα δομηθεί εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό δομών υγείας και θα διοργανωθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας, με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα τρανς άτομα και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
  • Με την ολοκλήρωση του έργου επιδιώκουμε την αξιοποίηση του υλικού αυτού στην εκπαίδευση των νέων επαγγελματιών υγείας από δομές υγείας σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στη δημιουργία συμπεριληπτικών δομών υγείας που θα είναι σε θέση να κατανοούν τις ανάγκες των τρανς ατόμων και να ανταποκρίνονται σε αυτές.

Όραμά μας είναι οι δομές υγείας να στελεχώνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εξοπλισμένο με ενσυναίσθηση και κατανόηση της ποικιλομορφίας δημιουργώντας ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης προς όλες, όλους και όλα ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή/και την έκφραση φύλου. Δομές που τα τρανς άτομα θα νιώθουν ασφαλή και σίγουρα για τις υπηρεσίες που θα δεχθούν και θα μπορούν να εκφράσουν ό,τι τα προβληματίζει, όπως κάθε άτομο – ισότιμα και ελεύθερα.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

– Εβίκα Καραμαγκιώλη, MSc, PhD, Επιστημονική Συνεργάτις, ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), [email protected]

– Γιώργος Κουσούλης, Υπεύθυνος έργου Transcare εκ μέρους της HelMSIC, [email protected]