Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη

TRANSCARE LOGO FULL FINAL3

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΑΝΑΦΟΡΑ: ΈΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η ενημερωτική έκδοση Αναγνώριση & Αναφορά: Ένας σύντομος Οδηγός για τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του […]

TRANSCARE LOGO FULL FINAL3

ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ένας οδηγός που δημοσίευσε το Orlando LGBT+ κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας του Covid-19 με στόχο να βοηθήσει τα […]

TRANSCARE LOGO FULL FINAL3

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΡΑΝΣ ΑΤΟΜΑ

Ο οδηγός της Colour Youth για νέα τρανς άτομα περιλαμβάνει, συγκεντρωμένες και  προσαρμοσμένες στα ελληνικά δεδομένα, βασικές πληροφορίες σε θέματα […]