font-slider

Δελτίο Τύπου: Τρίτη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας

Η Τρίτη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Ζοομ το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιουνίου 2023, από τη 1 μ.μ. έως τις 3 μ.μ.. Ο κεντρικός σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να διευκολύνει μια ολοκληρωμένη και στοχαστική ανταλλαγή ιδεών, η οποία θα καταλήξει στη διατύπωση ουσιαστικών προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές προορίζονται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ισχυρού πλαισίου δημόσιας υγείας. Το πλαίσιο αυτό, με τη σειρά του, φιλοδοξεί να επιτύχει διάφορους κρίσιμους στόχους, μεταξύ άλλων:

 

 • την εξάλειψη των διακρίσεων και την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας,
 • διαχείριση των διακρίσεων και των στερεοτυπικών συμπεριφορών, και ιδίως
 • ενημέρωση, κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες υγείας μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων

 

Ενδεικτικά θέματα και ερωτήματα που συζητήθηκαν:

 

 1. Θεματική ενότητα: Εκπαίδευση
 • Πού εστιάζετε στην ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης και ενδεχομένως των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά τα διεμφυλικά άτομα, ιδίως σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας;
 • Ποιοι είναι οι καταλληλότεροι μηχανισμοί για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα υγείας των διεμφυλικών ατόμων;
 • Γνωρίζετε βέλτιστες πρακτικές από ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον τομέα της εκπαίδευσης από αυτή την άποψη;
 • Από την εμπειρία σας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη χώρα μας το παράδειγμα του εκπαιδευτικού συστήματος μιας άλλης χώρας που θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης των φοιτητών ή των επαγγελματιών των επιστημών υγείας στη χώρα μας;

 

 1. Θεματική ενότητα: Προσβασιμότητα και ίση μεταχείριση στο σύστημα υγείας
 • Πώς σκοπεύετε να εφαρμόσετε το ICD-11 και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της WPATH;
 • Ποια θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των τρανς ατόμων θεωρείτε απαραίτητα και πού εστιάζετε την ανάγκη βελτίωσης για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και την αποφυγή διακρίσεων;
 • Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η προσέγγιση όσον αφορά τα ζητήματα φύλου των τρανς ατόμων κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων και σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης; Απαιτείται ειδικό σύστημα κωδικοποίησης;
 • ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών όσον αφορά τη μεταχείριση των διεμφυλικών ατόμων κατά την πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης; Εάν ναι, πώς θα μπορούσαν να γίνουν πρακτικές βελτιώσεις;

 

 1. Θεματική ενότητα: Νομικό και θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας και τρέχουσες εξελίξεις
 • Καλύπτει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της δημόσιας υγείας τα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων; Ποιες παράμετροι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθούν;
 • Ποια είναι η άποψή σας για την κάλυψη των θεμάτων ισότιμης πρόσβασης και μεταχείρισης στο σύστημα υγείας και πρόνοιας για τα τρανς άτομα από την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+;
 • Ποιο μοντέλο διακυβέρνησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα ώστε να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός θεσμικού πλαισίου και κατευθυντήριων γραμμών για την προάσπιση των ψυχικών και σωματικών δικαιωμάτων των τρανς ατόμων; Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των κοινοτήτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ιατρικών συλλόγων;
 • Υπάρχει κάποιο θεσμικό μοντέλο ή βέλτιστες πρακτικές από άλλη χώρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας;

 

Οι ομιλητές που συμμετείχαν στη συζήτηση ήταν οι εξής:

 • Γιώργος Φλούδας, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής
 • Άρτεμις Τσίτσικα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Εφηβικής Υγείας
 • Γιώργος Πάγκαλος, Ψυχίατρος – Σεξολόγος
 • Άννα Απέργη, Πρόεδρος του Συλλόγου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)
 • Ορέστης Γιωτάκος, Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ηρακλής Μουρίκης, Ψυχίατρος, Ελληνική Εταιρεία Σεξολογίας και Διεμφυλικών Σχέσεων
 • Αλέξης Πόθος, χειρουργός μαιευτήρας
 • Ελπίδα – Αθηνά Βλαχοπαπαδοπούλου, παιδίατρος – ενδοκρινολόγος
 • Τάκης Βιδάλης, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνολογικής Δεοντολογίας
 • Αντωνία Λαζαράκη, γυναικολόγος