font-slider

Δελτίο Τύπου: Δεύτερη Στρογγυλή Τράπεζα

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Θεματική Συνάντηση Εργασίας, υπό τον συντονισμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με εκπροσώπους από δημοσίους φορείς υγειονομικής περίθαλψης, κυβερνητικούς εκπροσώπους, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολίτων. Σκοπός της συνάντησης ήταν η διατύπωση προτάσεων για την προαγωγή ενός πλαισίου δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο θα υποστηρίζει την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλα τα άτομα, τη διαχείριση μεροληπτικών στάσεων και κυρίως την ενημέρωση, την κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας με την παροχή εξειδικευμένης γνώσης ως προς τα ζητήματα ταυτότητας ή/ και έκφρασης φύλου. Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση, από κοινού με τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην πρώτη Θεματική Συνάντηση Εργασίας αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου, για την διατύπωση ολοκληρωμένων συστάσεων πολιτικής για την βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας.

 

Πιο αναλυτικά στη δεύτερη Θεματική Συνάντηση Εργασίας έλαβαν μέρος:

 • Νίκος Δέδες | Πρόεδρος Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας – Θετική Φωνή, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
 • Ευτυχία Κούκκου | Ενδοκρινολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Νοσοκομείο “Έλενα Βενιζέλου”
 • Πρόδρομος Πύρρος | Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Μέλος της ομάδας διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+
 • Σπύρος Σαπουνάς | Ενδοκρινολόγος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
 • Γιώργος Φλούδας | Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής

 

Συμμετέχοντες στη συζήτηση εκ μέρους της κοινοπραξίας του Transcare:

 • Εβίκα Καραμαγκιώλη | ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών”, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
 • Ελένη Παναγιώτα (Έλντα) Στούπα | ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών”, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
 • Έλενα Όλγα Χρηστίδη | Orlando LGBT
 • Φίλιππος Παγάνης | Orlando LGBT+
 • Χριστιάννα Γεννατά | Orlando LGBT+
 • Γιώργος Κερατσάς | Θετική Φωνή
 • Βικτωρία Τοπαλίδη | ΑΚΜΗ
 • Εύη Δουμουλιάκα | HelMSIC

 

Συντονιστές της συζήτησης εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ήταν η κα Λίλλιαν Μαρκάκη, η κα Θεοδώρα Ζαχαριά και ο κος Θάνος Καλλιγέρης. Οι θεματικές της συζήτησης αφορούσαν το πεδίο της εκπαίδευσης, την προσβασιμότητα και ίση μεταχείριση των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας και τέλος, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας και τις τρέχουσες εξελίξεις.

 

Τα βασικά σημεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της συζήτησης ήταν:

 • Η ανάγκη και η πρόθεση για ενημέρωση και εκπαίδευση σε ζητήματα ταυτότητας φύλου στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την ένταξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ειδικά στα προγράμματα σπουδών των επαγγελμάτων υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Ακόμη, αναφέρθηκε η ανάγκη για ευρύτερη ενημέρωση και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την εισαγωγή θεματικών που σχετίζονται με την ταυτότητα ή/ και έκφραση φύλου και τη σεξουαλικότητα.
 • Η ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών ίσης μεταχείρισης σε όλα τα επίπεδα των υγειονομικών υπηρεσιών, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των τρανς ατόμων σε αυτές και την αντιμετώπιση των πολλαπλών διοικητικών και εκπαιδευτικών ελλείψεων, οι οποίες δυσχεραίνουν την πρόσβαση των τρανς ατόμων σε υπηρεσίες υγείας (π.χ. misgendering από εργαζόμενους/-ες, προβληματική χρήση διαγνώσεων, παθολογιοποίηση, δομικά εμπόδια στη συνταγογράφηση).
 • Τα σημαντικά εμπόδια τα οποία σχετίζονται ειδικότερα με την πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικής φυλομετάβασης, όπως, η μη κάλυψη των επεμβάσεων φυλομετάβασης από τα ασφαλιστικά ταμεία, ο περιορισμένος αριθμός των δημόσιων δομών που οδηγεί σε υπερφόρτωση των ραντεβού και καθυστερήσεις, καθώς και η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας. Συζητήθηκε, στο πλαίσιο αυτής της θεματικής, η ανάγκη για την οργάνωση πρότυπων εξειδικευμένων κλινικών για υπηρεσίες συμβουλευτικής επαναπροσδιορισμού φύλου, στα πρότυπα άλλων χωρών.
 • Η ανάγκη για την άμεση αναβάθμιση όλου του συστήματος υγείας ώστε να ακολουθεί το νέο ταξινομικό σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ICD-11, και η σχετική προσαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης σε υπηρεσίες ιατρικής φυλομετάβασης.
 • Το νέο νομοσχέδιο περί των θεραπειών μεταστροφής και οι δυνητικοί κίνδυνοι στους οποίους εκθέτει τα τρανς, και εν γένει ΛΟΑΤΚΙ+, άτομα, με έμφαση στην προβληματική πρόβλεψη του για τη δυνατότητα «συναίνεσης» των ατόμων σε αντιεπιστημονικές, μη αποτελεσματικές και δυνητικά επιβλαβείς πρακτικές – ζήτημα το οποίο έχει αποτελέσει κεντρικό κομμάτι του δημόσιου διαλόγου γύρω από την απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής και σε άλλες χώρες.
 • Οι αντιδεοντολογικές και κακοποιητικές πρακτικές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τρανς άτομα, και ειδικότερα ανήλικα άτομα, κατά την αναζήτηση και λήψη ψυχιατρικών υπηρεσιών.  Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία να λάβει σχετικά μέτρα για την κατάλληλη επιμόρφωση των μελών της.